Archive for July 2014

Format Soalan Peperiksaan Online Penolong Penguasa Kastam W27 (Seksyen C)

Seksyen C Ujian Psikometrik Penerangan Format Seksyen C pula adalah berkaitan dengan Ujian Psikometrik perlu dijawab dalam masa ...
Read More

Format Soalan Peperiksaan Online Penolong Penguasa Kastam W27 (Seksyen B)

Seksyen B Daya Menyelesaikan Masalah Penerangan Format Seksyen B pula adalah berkaitan dengan daya menyelesaikan masalah yan...
Read More

Format Soalan Peperiksaan Online Penolong Penguasa Kastam W27 (Seksyen A)

Seksyen A Pengetahuan Am Mengenai Malaysia dan Alam Sekeliling Penerangan Format Ianya adalah seksyen pertama...
Read More