Archive for May 2014

Persediaan Sebelum Menghadiri Temuduga

Anda seharusnya bersedia dari segi mental, fizikal dan juga psikologi sebelum menghadiri temuduga. " Berhubung dengan perkara di at...
Read More

Bagaimana Temuduga Dijalankan?

Kebiasaanya calon-calon akan dipanggil untuk di temuduga melalui surat, telegram ataupun panggilan telefon. Panggilan temuduga biasanya ...
Read More

Tujuan Temuduga

Tujuan utama temuduga diadakan ialah untuk memilih calon yang benar-benar layak untuk tujuan organisasi berkenaan. Dalam perkara ini, piha...
Read More

Apakah Itu Temuduga?

Temuduga merupakan satu perkara yang tidak asing bagi setiap individu yang ingin mendapatkan pekerjaan. Ini adalah kerana temuduga merupaka...
Read More